om vårt stamnamn: Prospero´s
Namnet kommer från Shakespeares värld. Prospero är trollkarlen i Stormen.