om att inhängna balkong:
Katterna och vi måste få luft. Vi inhägnade vår balkong med nät.

Enkelt och smidigt fick vi ett extra rum till både oss och katterna. Ett spännande rum för framförallt våra katter. Utanför nätet hägrar snabbklättrande ekorrar, flaxande skator och småfåglar.

Så här byggde vi :

Grundidén skall vara att man förlänger balkong-räcket med en vägg av nät. Dessutom är det viktigt att man hittar enkla lösningar genom att uttnyttja balkongens grundkonstruktion så långt som möjligt.
Bygg först en ram av tryckimpregnerat virke. En lämplig dimension på bjälkarna är 44x44 mm. Bjälkarna sammanfogas enklast med vinkeljärn av elförzinkat stål (50x50x15 mm). På ramen fäster man sedan ett svetsat stålnät med 20x20 mm stora rutor. Nätet är 1 meter brett och säljs på rulle. Tänk på att nätet inte går att skarva, därför måste man montera en tvärbjälke en meter upp på ramen.
Se till att nätet går ända upp till taket!